Navigation Menu+

Afsluitende excursiedag voor het vak landschapskunde.

Posted on Nov 7, 2014 by in Onderwijs |

Hieronder is een foto-impressie te zien van de excursies die de studenten landschapskunde, ter afsluiting van het vak, hebben gegeven op 6 november 2014. De studenten volgden dit vak vanuit de deeltijd opleiding Bos- en NatuurBeheer van Helicon MBO Velp. Landbeeld verzorgde de lessenreeks.

We zijn in de Jufferswaard begonnen en via de Peel geëindigd in Het Bossche Broek. Stuk voor stuk delen van Nederland met een eigen en zeer boeiende historie. De studenten vertelden over het groen dat het landschap vormt en in het verleden gevormd heeft en de natuurwaarde die dit in de gebieden brengt. Over de ontginning van deze delen van ons cultuurlandschap. Welke belangen er spelen en gespeeld hebben in het verleden. En niet te vergeten, de verschillende oorlogen die duidelijk hun sporen hebben nagelaten.

Het enthousiasme waarmee de verhalen verteld werden was groot. Heel veel informatie is er onderling uitgewisseld. Dit maakte het een erg geslaagde dag! Volgens mij komen er straks een aantal natuurbeheerders in de dop van school die een groot hart hebben voor het Nederlandse landschap. Daar doe je het voor!